Souhrnný přehled lekcí

 

Interaktivní lekce primární prevence určená pro třídní kolektiv do 30 žáků trvá dvě až tři vyučovací hodiny s přestávkou. U vybraných lekcí jsou doporučovány 3 vyučovací hodiny.

Ročník Typ rizikového chování Název programu Lektoři

 

1. st. ZŠ

     
I. II. Rizikové sporty / doprava

Strážci pravidel

Vít Pospíšil, Jana Klodová
I. II. Šikana / agrese

O jedné tajuplné jeskyni

Vít Pospíšil, Jana Klodová
I. II. Šikana / agrese 

Kamarádi nerostou na stromě 

Klára Kouřilová
I. II. Záškoláctví / doprava

Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka

Vít Pospíšil

 

II. III. IV. Šikana / agrese

Kdo se směje, nebrečí

Klára Kouřilová

III. IV. Šikana / agrese

Dokážeš se omluvit?

Klára Kouřilová
III. IV. Šikana / agrese

Všude dobře, doma nejlíp

Vít Pospíšil
III. IV. V. Šikana / agrese

Jsme jedna parta

Vít Pospíšil, Klára Kouřilová, Radek Palacký, Jana Klodová
III. IV. V. Šikana / agrese

Všechno jde vyřešit

Vít Pospíšil, Jana Klodová
III. IV. V.

Netolismus / rizika internetu

 

Sedmero moří internetu

Vít Pospíšil, Klára Kouřilová, Drahoslava Stehlíková, Jana Klodová

 

IV. V.

Rasismus / xenofobie

Tomíčkovi k jeho 3.narozeninám

Radek Hejret

 

2. st. ZŠ

     
V. - VII. Adiktologie

Kouření - slepá ulička

Vít Pospíšil,  Jana Rozehnalová, Klára Kouřilová, Drahoslava Stehlíková
VI. - IX. Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP)

Přemek Šeděnka
VI. - VII. Šikana / agrese

Image nebo charakter

Drahoslava Stehlíková
VI. - VII. Šikana / agrese

Jak přežít s rodiči

Drahoslava Stehlíková
VI. - VII. Rizika internetu

Kyberšikana

Vít Pospíšil, Radek Palacký, Přemek Šeděnka, Drahoslava Stehlíková
VI. - VII. Rizika internetu

Sexting a kybergrooming

Radek Palacký, Vít Pospíšil, Přemek Šeděnka, Drahoslava Stehlíková
VI. - VII

Netolismus

Závislost na ICT

 

Radek Palacký, Drahoslava Stehlíková

 

VI. - VII. Šikana / agrese

Vztahy a komunikace ve třídě

Radek Palacký, Jana Klodová
VI. - VII. Šikana / agrese

Zvládneme to spolu?

Radek Palacký, Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová, Jana Klodová
VII. - IX. Xenofobie / rasismus

Předsudky a stereotypy

Drahoslava Stehlíková
VII. - IX. Adiktologie

Pít či nepít

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová, Jana Klodová
VII. - IX. Rasismus / xenofobie

Antisemitismus a holocaust

Radek Hejret
VII. - IX. Sex. rizikové chování

Přátelství, láska a partnerství

Vít Pospíšil, Radek Palacký
IX.

Sex. rizikové chování

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Drahoslava Stehlíková, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

VII. - IX. Sex. rizikové chování

Tvůj život - tvá volba (prevence HPV)

Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová
VII. - IX. Sex. rizikové chování

Nástrahy pornografie

Vít Pospíšil
VIII. - IX. Sex. rizikové chování

Smysluplná láska

Jana Rozehnalová
VIII. - IX.

Rizika internetu

Pravda a lež na internetu (Fake news)

Přemek Šeděnka, Radek Palacký

 

IX. Rizika internetu

Sexting a kybergrooming

Vít Pospíšil, Radek Palacký, Přemek Šeděnka,
IX. Rizika internetu

Netolismus a identita (Insta identita)

Vít Pospíšil, Radek Palacký, Přemek Šeděnka
VIII. - IX. Šikana / agrese

Manipulace - začarovaný kruh

Jana Rozehnalová

 

     
I. II.

Sex. rizikové chování

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Drahoslava Stehlíková, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

I. II. Sex. rizikové chování

Tvůj život - tvá volba (prevence HPV)

Drahoslava Stehlíková

I. II. Sex. rizikové chování

Nástrahy pornografie

Vít Pospíšil
I. II. Rasismus / xenofobie

Antisemitismus a holocaust

Radek Hejret
I. II.

Rizika internetu

Netolismus a identita (Insta Identita)

 

Přemek Šeděnka, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

I. II.

Rizika internetu

Sexting a kybergrooming

 

Přemek Šeděnka, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

I. II.

Rizika internetu

Pravda a lež na internetu (Fake news)

 

Přemek Šeděnka, Radek Palacký

 

I. II. Šikana / agrese

Šikana - nemoc vztahů

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková
I.II. (i III.IV.)

Spektrum poruch příjmu potravy

 

Poruchy příjmu potravy (PPP)

 

Přemek Šeděnka

 

I. II. Sex. rizikové chování

Smysluplná láska

Jana Rozehnalová
I. II. Šikana / agrese

Manipulace - začarovaný kruh

Jana Rozehnalová
   

 

 
Etická témata  

 

 
IX. ZŠ a IV. SŠ
+II. roč. gymnázií
Seberozvoj a motivace

Kariérové poradenství

Přemek Šeděnka

 

Cena

 

 

// Cena realizace jedné lekce preventivního programu Úcta k Životu (2 vyučovací hodiny) je 800,- Kč.

// Cestovní náhrady se účtují dle platné vyhlášky MPSV.

// Lektor může škole po vzájemné dohodě poskytnout individuální slevu z ceny realizace PP či cestovních náhrad.

// Výsledná cenová kalkulace je uvedena v příloze ke smlouvě.Fakturace proběhne po realizaci všech lekcí PP v daném kalendářním měsíci. Podkladem pro všechny platby je faktura se splatností 10 kalendářních dní ode dne jejího elektronického odeslání Poskytovatelem Objednavateli. V pochybnostech se má za to, že každá faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

 

 

 

Objednávka

 

Objednávka může být učiněna emailem či telefonicky, ale vždy je nutné specifikovat název lekce, třídu, počet žáků a navrhovaný datum a čas.  Na základě objednávky se uzavírá smlouva a je vytvořena cenová nabídka. Dále jsou vyplněny úvodní dokumenty, které specifikují charakter a vybavení školy a rovněž třídní kolektivy.

Pro více informací a objednávku programu kontaktujte naše lektory nebo se obraťte na kancelář Křesťanské akademie mladých: olp@kam.cz.

„Bližší podmínky spolupráce“ najdete zde.