Souhrnný přehled lekcí

 

Interaktivní lekce primární prevence určená pro třídní kolektiv do 30 žáků trvá dvě až tři vyučovací hodiny s přestávkou. U vybraných lekcí jsou doporučovány 3 vyučovací hodiny.

Ročník Typ rizikového chování Název programu Lektoři

 

1. st. ZŠ

     
I. II. Rizikové sporty / doprava

Strážci pravidel

Vít Pospíšil
I. II. Šikana / agrese

O jedné tajuplné jeskyni

Vít Pospíšil
I. II. Šikana / agrese 

Kamarádi nerostou na stromě 

Kouřilová Klárka
I. II. Záškoláctví / doprava

Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka

Vít Pospíšil

 

III. IV. Šikana / agrese

Dokážeš se omluvit?

Kouřilová Klárka
III. IV. Šikana / agrese

Všude dobře, doma nejlíp

Vít Pospíšil
III. IV. V. Šikana / agrese

Jsme jedna parta

Vít Pospíšil, Klára Kouřilová
III. IV. V. Šikana / agrese

Všechno jde vyřešit

Vít Pospíšil
III. IV. V.

Netolismus

 

Říše snů - televize, počítačové hry, internet

Vít Pospíšil, Klára Kouřilová, Drahoslava Stehlíková

 

 

2. st. ZŠ

     
V. VI. Šikana / agrese

Sedmero moří 

Klára Kouřilová
V. VI. Šikana / agrese

Kdo se směje, nebrečí

Klára Kouřilová
V. VI. VII. Adiktologie

Kouření - slepá ulička

Vít Pospíšil, Jana Rozehnalová, Klára Kouřilová
VI. - IX. Spektrum poruch příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP)

Přemek Šeděnka
VI. - IX. Kyberšikana a další rizikové formy
komunikace prostřednictvím multimédií

Rizika internetu, facebook

 

Drahoslava Stehlíková

 

VI. - IX.

Kyberšikana a další rizikové formy

komunikace prostřednictvím multimédií

Kyberšikana a sexting

 

Radek Palacký

 

VI. - IX. Šikana / agrese

Vztahy a komunikace ve třídě

Radek Palacký
VI. - IX. Netolismus

Závislost na ICT

Radek Palacký
VII. - IX. Adiktologie

Pít či nepít

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová
VII. - IX. Rasismus / xenofobie

Antisemitismus a holocaust I.

Radek Hejret
VII. - IX. Sex. rizikové chování

Marťané a Venušanky

Vít Pospíšil
VII. - IX.

Sex. rizikové chování

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková

 

VII. - IX. Sex. rizikové chování

Tvůj život - tvá volba I.

Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová
VII. - IX. Sex. rizikové chování

Nástrahy pornografie

Vít Pospíšil
VII. - IX.

Kyberšikana a další rizikové formy

komunikace prostřednictvím multimédií

Rizika v kyberprostoru I.

Přemek Šeděnka, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

VII. - IX. Šikana / agrese

Šikana - nemoc vztahů I.

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová
VII. - IX. Rasismus / xenofobie

Antisemitismus a holocaust II.

Radek Hejret
VIII. - IX. Sex. rizikové chování

Smysluplná láska

Jana Rozehnalová
VIII. - IX.

Kyberšikana a další rizikové formy

komunikace prostřednictvím multimédií

Fake news

 

Radek Palacký

 

VIII. - IX. Šikana / agrese

Manipulace - začarovaný kruh

Jana Rozehnalová

 

     
I. II. SŠ

Sex. rizikové chování

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Drahoslava Stehlíková, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

I. II. SŠ Sex. rizikové chování

Tvůj život - tvá volba II.

Drahoslava Stehlíková

I. II. SŠ Sex. rizikové chování

Nástrahy pornografie

Vít Pospíšil
I. II. SŠ Rasismus / xenofobie

Antisemitismus a holocaust II.

Radek Hejret
I. II. SŠ

Kyberšikana a další rizikové formy

komunikace prostřednictvím multimédií

Rizika v kyberprostoru II.

 

Přemek Šeděnka, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

I. II. SŠ

Kyberšikana a další rizikové formy

komunikace prostřednictvím multimédií

Fake news

 

Radek Palacký

 

I. II. SŠ

Kyberšikana a další rizikové formy

komunikace prostřednictvím multimédií

Kyberšikana a sexting

 

Radek Palacký

 

I. II. Šikana / agrese

Šikana - nemoc vztahů II.

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková
I.II. (i III.IV.) SŠ

Spektrum poruch příjmu potravy

 

Poruchy příjmu potravy (PPP)

 

Přemek Šeděnka

 

I. II. SŠ Sex. rizikové chování

Smysluplná láska

Jana Rozehnalová
I. II. SŠ Šikana / agrese

Manipulace - začarovaný kruh

Jana Rozehnalová

 

Cena

 

 

// Cena realizace jedné lekce preventivního programu Úcta k Životu (2 vyučovací hodiny) je 800,- Kč.

// Cestovní náhrady se účtují dle platné vyhlášky MPSV.

// Lektor může škole po vzájemné dohodě poskytnout individuální slevu z ceny realizace PP či cestovních náhrad.

// Výsledná cenová kalkulace je uvedena v příloze ke smlouvě.Fakturace proběhne po realizaci všech lekcí PP v daném kalendářním měsíci. Podkladem pro všechny platby je faktura se splatností 10 kalendářních dní ode dne jejího elektronického odeslání Poskytovatelem Objednavateli. V pochybnostech se má za to, že každá faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

 

 

 

Objednávka

 

Objednávka může být učiněna emailem či telefonicky, ale vždy je nutné specifikovat název lekce, třídu, počet žáků a navrhovaný datum a čas.  Na základě objednávky se uzavírá smlouva a je vytvořena cenová nabídka. Dále jsou vyplněny úvodní dokumenty, které specifikují charakter a vybavení školy a rovněž třídní kolektivy.

Pro více informací a objednávku programu kontaktujte naše lektory nebo se obraťte na kancelář Křesťanské akademie mladých: olp@kam.cz.

„Bližší podmínky spolupráce“ najdete zde.