Souhrnný přehled lekcí


Interaktivní lekce primární prevence určená pro třídní kolektiv do 30 žáků trvá dvě až tři vyučovací hodiny s přestávkou. U vybraných lekcí jsou doporučovány 3 vyučovací hodiny.


Pro objednání programu kontaktujte:

Královéhradecký kraj: Vít Pospíšil vpospisil@etickavychova.cz

Liberecký a Středočeský kraj: Kateřina Babková kbabkova@etickavychova.cz

Olomoucký kraj: Drahoslava Stehlíková dstehlikova@etickavychova.cz

Moravskoslezský kraj: Tereza Šimiková tsimikova@etickavychova.cz

Zlínský kraj: Přemysl Šeděnka psedenka@etickavychova.cz

 

Třída/Ročník Typ rizikového chování Název programu Lektoři

2. st. ZŠ a SŠ

Podpora psychické odolnosti

Jak zdolávat těžkosti?

Vít Pospíšil, Radek Palacký, Přemysl Šeděnka

2. st. ZŠ a SŠ

Podpora psychické odolnosti

J.A.K. z minusu na plus

Vít Pospíšil, Jaromír Babka, Radek Palacký

 

1. st. ZŠ

     
1.- 2. Rizikové sporty / doprava

Strážci pravidel

Vít Pospíšil
1.- 2. Šikana / agrese

O jedné tajuplné jeskyni

Vít Pospíšil
1.- 2. Šikana / agrese 

Kamarádi nerostou na stromě 

Klára Kouřilová
1.- 2. Záškoláctví / doprava

Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka

Vít Pospíšil

 

3.- 4. Šikana / agrese

Dokážeš se omluvit?

Klára Kouřilová
3.- 4. Šikana / agrese

Všude dobře, doma nejlíp

Vít Pospíšil
3.- 5. Šikana / agrese

Jsme jedna parta

Vít Pospíšil, Klára Kouřilová, Radek Palacký
3.- 5. Šikana / agrese

Všechno jde vyřešit

Vít Pospíšil
3.- 5.

Netolismus / rizika internetu

 

Sedmero moří internetu

Vít Pospíšil, Klára Kouřilová, Drahoslava Stehlíková

 

4.- 5.

Rasismus / xenofobie

Tomíčkovi k jeho 3.narozeninám

Radek Hejret

 

2. st. ZŠ

     
5.- 7. Adiktologie

Kouření - slepá ulička

Vít Pospíšil,  Klára Kouřilová, Drahoslava Stehlíková
6.- 9. Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP)

Přemek Šeděnka
6.- 7. Šikana / agrese

Image nebo charakter

Drahoslava Stehlíková
6.- 7. Šikana / agrese

Jak přežít s rodiči

Drahoslava Stehlíková
6.- 7. Rizika internetu

Kyberšikana

Vít Pospíšil, Radek Palacký, Přemek Šeděnka, Drahoslava Stehlíková
6.- 7. Rizika internetu

Sexting a kybergrooming

Radek Palacký, Vít Pospíšil, Přemek Šeděnka, Drahoslava Stehlíková
6.- 7.

Netolismus

Závislost na ICT

 

Radek Palacký, Drahoslava Stehlíková

 

6.- 7. Šikana / agrese

Vztahy a komunikace ve třídě

Radek Palacký
6.- 7. Šikana / agrese

Zvládneme to spolu?

Radek Palacký, Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová
7.- 9. Xenofobie / rasismus

Předsudky a stereotypy

Drahoslava Stehlíková
7.- 9. Adiktologie

Pít či nepít

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová
7.- 9. Rasismus / xenofobie

Antisemitismus a holocaust

Radek Hejret
7.- 9. Sex. rizikové chování

Přátelství, láska a partnerství

Vít Pospíšil, Radek Palacký
9.

Sex. rizikové chování

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Drahoslava Stehlíková, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

7.- 9. Sex. rizikové chování

Tvůj život - tvá volba (prevence HPV)

Drahoslava Stehlíková, Klára Kouřilová
7.- 9. Sex. rizikové chování

Nástrahy pornografie

Vít Pospíšil
8.- 9. Sex. rizikové chování

Smysluplná láska

Denisa Mouchová
8.- 9.

Rizika internetu

Pravda a lež na internetu (Fake news)

Přemek Šeděnka, Radek Palacký

 

9. Rizika internetu

Sexting a kybergrooming

Vít Pospíšil, Radek Palacký, Přemek Šeděnka
9. Rizika internetu

Netolismus a identita (Insta identita)

Vít Pospíšil, Radek Palacký, Přemek Šeděnka
8.- 9. Šikana / agrese

Manipulace - začarovaný kruh

Denisa Mouchová

 

     
1.- 2.

Sex. rizikové chování

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Drahoslava Stehlíková, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

1.- 2. Sex. rizikové chování

Tvůj život - tvá volba (prevence HPV)

Drahoslava Stehlíková

1.- 2. Sex. rizikové chování

Nástrahy pornografie

Vít Pospíšil
1.- 2. Rasismus / xenofobie

Antisemitismus a holocaust

Radek Hejret
1.- 2.

Rizika internetu

Netolismus a identita (Insta Identita)

 

Přemek Šeděnka, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

1.- 2.

Rizika internetu

Sexting a kybergrooming

 

Přemek Šeděnka, Vít Pospíšil, Radek Palacký

 

1.- 2.

Rizika internetu

Pravda a lež na internetu (Fake news)

 

Přemek Šeděnka, Radek Palacký

 

1.- 2. Šikana / agrese

Šikana - nemoc vztahů

Vít Pospíšil, Drahoslava Stehlíková
1.- 4.

Spektrum poruch příjmu potravy

 

Poruchy příjmu potravy (PPP)

 

Přemek Šeděnka

 

1.- 2. Sex. rizikové chování

Smysluplná láska

Denisa Mouchová
1.- 2. Šikana / agrese

Manipulace - začarovaný kruh

Denisa Mouchová
   

 

 
Etická témata  

 

 
9. ZŠ a 4. SŠ
+2. roč. gymnázií
Seberozvoj a motivace

Kariérové poradenství

Přemek Šeděnka

 

Cena

 

 

// Cena realizace jedné lekce preventivního programu Úcta k Životu (2 vyučovací hodiny) je 1600,- Kč.

// Cestovní náhrady se účtují dle platné vyhlášky MPSV.

// Lektor může škole po vzájemné dohodě poskytnout individuální slevu z ceny realizace PP či cestovních náhrad.

// Výsledná cenová kalkulace je uvedena v příloze ke smlouvě.Fakturace proběhne po realizaci všech lekcí PP v daném kalendářním měsíci. Podkladem pro všechny platby je faktura se splatností 10 kalendářních dní ode dne jejího elektronického odeslání Poskytovatelem Objednavateli. V pochybnostech se má za to, že každá faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

 

 

 

Objednávka

 

Objednávka může být učiněna emailem či telefonicky, ale vždy je nutné specifikovat název lekce, třídu, počet žáků a navrhovaný datum a čas.  Na základě objednávky se uzavírá smlouva a je vytvořena cenová nabídka. Dále jsou vyplněny úvodní dokumenty, které specifikují charakter a vybavení školy a rovněž třídní kolektivy.

Pro více informací a objednávku programu kontaktujte naše lektory nebo se obraťte na kancelář Etické a charakterové výchovy: prevence@etickavychova.cz.

„Bližší podmínky spolupráce“ najdete zde.

 

 

Anotace k programům Úcta k životu

Níže jsou uvedeny anotace k jednotlivým lekcím primární prevence. 

 

 

 

 

Jak zdolávat těžkosti (3.-9.ročník ZŠ a všechny ročníky SŠ)

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. Rádi bychom společně s žáky v této lekci přicházeli, jak na to můžeme jít a co v tom pro nás může být užitečné. Inspirací nám k tomu bude životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché.
Lekce je připravena jednu vyučovací hodinu do online prostředí a samozřejmě i prezenčně, pokud budou školy otevřené. Výborně se hodí do předmětů prvouka/ přírodověda na prvním stupni (od 4. třídy) či výchova ke zdraví/občanská výuka na druhém stupni ZŠ či SŠ. Použít ji můžete také jako třídnickou hodinu.
Jako bonus pak máme pro učitele k dispozici návaznou hodinu "Jak si udržet dobrou kondici" zaměřenou na zdravou životosprávu a psychohygienu, kterou s žáky mohou dále využít.

 

^ Zpět na přehled programů


 

 

 

 

Strážci pravidel (1. a 2. ročník ZŠ)

Lekce je zaměřena na pochopení důležitosti pravidel ve školním i mimoškolním životě, která chrání naše vztahy, zdraví a majetek. Žáci se ocitají na divokém západě a stávají se šerify, kteří se mají postarat o pořádek na daném místě. V rámci scének modelují, co by se stalo, kdyby se pravidla nedodržovala. Na závěr mají v rámci třídního kolektivu ocenit žáky, kterým se v daných pravidlech daří. Žáci si také stanovují cíle, co by chtěli v rámci pravidel v dalším období zlepšit, aby se z nich stali skuteční ochránci pořádku a pravidel.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

O jedné tajúpné jeskyni (1. a 2. ročník ZŠ)

Lekce je prevencí šikany. Pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých vlastnostech, v čem jsou si podobní a v čem se naopak liší. Lekce je postavena na příběhu Slon a mravence od spisovatelky Daisy Mrázkové a zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. V příběhu o zvířátkách žáci poznávají, jak využít vzájemných rozdílností k budování přátelství a spolupráci v týmu. Učí se vzájemné toleranci a vymýšlí, jak vytvořit prostředí, kde bude všem dobře.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Kamarádi nerostou na stromě (1. a 2. ročník ZŠ)

Interaktivní program zaměřený na prevenci šikany. Pomáhá žákům, aby lépe poznali zájmy a přednosti každého jednotlivce. Inspiruje k rozvíjení kamarádských vztahů i mimo školu. Žáci se učí stanovovat zdravé hranice ve vztazích, rozhodují v modelových situacích, co je vhodné a co je za hranou. Pracují s emocemi, učí se odmítnout nebezpečné nabídky od vrstevníků i dospělých. Seznámí se s vhodným postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka (1. a 2. ročník ZŠ)

Lekce je prevencí rizikového chování při setkání s cizími lidmi v různých situacích. Podkladem je pohádka „Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka“. Obecným záměrem v první části lekce je vyhnout se nebezpečným situacím a setkáním s cizími lidmi. Úspěšné řešení žáci modelují i ve scénkách dle vylosovaných námětů. Ve druhé části si žáci zopakují telefonní čísla na tísňové linky a to, jakým způsobem má být veden rozhovor na těchto linkách, aby dokázali efektivně přivolat pomoc.

 

^ Zpět na přehled programů

 
Dokážeš se omluvit? (3. a 4. ročník ZŠ)

Interaktivní program je prevencí šikany. Pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Lekce se věnuje praktickým krokům, jak předcházet chybám, jak chybu uznat, omluvit se a jak ji napravit. Na modelových situacích si žáci mohou představit reálné důsledky agresivního chování či záměrného ubližování včetně možných zákonných postihů nevhodného chování. Žáci jsou motivování ke společensky vhodnějším strategiím řešení konfliktu, než je fyzický útok, pomsta či jiná forma agrese.


^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Všude dobře, doma nejlíp (3. a 4. ročník ZŠ)

Lekce je zaměřena na zdravé vztahy v rodině, které samozřejmě mají přesah do vztahů v rámci školního kolektivu a pomáhá tak k předcházení šikany ve třídě. Lekce slouží k základnímu zmapování vztahů žáků v jejich rodině a k posílení zdravých principů fungování rodiny. Důraz je položen na to, že každý člověk má právo vyjádřit nesouhlas, pokud se mu nelíbí, co druhý dělá. Žáci se seznámí s postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Jsme jedna parta (3. - 5. ročník ZŠ)

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Na příkladu květiny pak žáci poznávají, které věci kamarádství posilují a které ho ničí. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Na závěr mají všichni žáci možnost v rámci hry písemně ocenit jeden druhého.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Všechno jde vyřešit (3. - 5. ročník ZŠ)

Lekce se zabývá nejčastějšími potížemi dětí ve škole. Důraz je kladen na posílení zdravého sebevědomí žáků, uvědomění si, že každý má jiná obdarování a každému jdou věci (včetně učení) jiným tempem. Děti mají možnost nahlédnout do způsobů učení, které jim nejvíce vyhovují. V rámci aktivit se snaží společně vyřešit úkol, což jim pomáhá uvědomit si, jaký jsou tým a co mohou vylepšit. Na závěr má každý z žáků vymyslet a napsat, v čem by mohl pomoci, aby v jejich třídě bylo příjemněji a aby byli lepší parta.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Sedmero moří internetu (3. - 5. ročník ZŠ)

Interaktivní program se zaměřuje na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Pomáhá dětem zmapovat možná úskalí internetu a motivuje k bezpečné plavbě virtuálním světem. Interaktivně se v lekci pracuje s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s aktuálními příběhy na internetu a připomínají si možnosti toho, kam se obrátit v případě útoku „kyberžraloka“.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Tomíčkovi k jeho 3.narozeninám (4. - 5. ročník ZŠ)

Na příkladu konkrétního příběhu malého dítěte z období holocaustu se žáci prvního stupně základních škol seznámí interaktivní formou s tím, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Nenásilnou a hravou formou jsou žákům prezentovány nejen nehostinné podmínky života malého Tomíčka v terezínském ghettu, ale také hrdinný protinacistický odboj obou jeho rodičů.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Kouření slepá ulička (5. - 7. ročník ZŠ)

Tento program se zabývá klasickým adiktologickým tématem – závislostí na nikotinu. Žáci se dozví, jak vzniká a funguje závislost a jak nesnadné je se z ní vymanit. Důraz je kladen na hledání příčin, proč nejčastěji lidé s kouřením začínají, dále podrobně probíráme zdravotní důsledky a finanční náročnost zneužívání nikotinu. Společně se zamýšlíme nad přínosnějšími možnostmi trávení volného času. Součástí je také trénink odmítání cigaret ve vrstevnické skupině pomocí hraných scének.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Poruchy příjmu potravy (6. - 9. ročník ZŠ)

Program  prezentuje  jednotlivé  poruchy   příjmu   potravy,  příčiny  jejich  vzniku  a  jejich  následné  projevy.  Poukazuje  na závažnost problematiky PPP, na její charakter závislosti a psychické poruchy i na fakt, že nemalé procento PPP končí smrtí. Dále je cílem seznámit posluchače se způsoby, jak se chovat k někomu, kdo již PPP trpí a ukázat na možnosti, jak dané osobě pomoci. V lekci jsou sdíleny reálné příběhy lidí, na kterých je ukázána záludnost této nemoci. Jelikož si lektor sám  dlouhodobě  procházel  různými  formami  PPP,  bude  mluvit  z  hluboké vlastní zkušenosti  a  otevřeně  se  o  ní  podělí s posluchači.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Image nebo charakter (6. - 7. ročník ZŠ)

Lekce se zabývá tím, co to znamená být “in”. Jestli lze na svém charakteru pracovat stejně, jako na image a co to obnáší. Podněcuje k pozitivnímu vnímání sebe sama a taky k zamyšlení, jestli to, co očekáváme od druhých, chceme sami dávat.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Jak přežít s rodiči (6. - 7. ročník ZŠ)

Program je zaměřený na porozumění mezi rodiči a dětmi v období dospívání. Dospívat znamená učit se rozhodovat – o životním stylu, o svých přátelích, o sobě. To vyvolává časté konflikty s okolím. Lekce definuje hlavní zdroje konfliktů a nabízí rady, jak jim předcházet a jak proaktivně investovat do vztahu s rodiči.

 

^ Zpět na přehled programů

 
Kyberšikana (6. - 7. ročník ZŠ)

Lekce je zaměřena na prevenci kyberšikany a rizik internetu. Žáci se budou učit identifikovat rizikové oblasti sociálních sítí, porozumí fenoménu “digitální stopa, prožijí si hru s falešnými účty a  v rámci nedokončených příběhů kyberšikany budou navrhovat vhodná řešení a opatření do situace obětí. Lekce vede k aktivnímu používání 3 strategií obrany (“štítů”) proti nebezpečným lidem v komunikaci na ve virtuálním světě.


^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Sexting a kybergrooming (6. - 7. ročník ZŠ)

Program vede k zamyšlení nad rozumným užíváním sociálních sítí a kyberprostoru vůbec. Jednotlivé aktivity umožní žákům nahlédnout vhodnost či nevhodnost sebeprezentace a sdílení intimních informací či materiálů v prostředí sociálních sítí. Důraz je kladen na oblast tajemství a ochranu svého soukromí. Zároveň budou žáci motivováni k demaskování nereálných a lživých sdělení či materiálů v prostředí internetu.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Závislost na ICT (6. - 7. ročník ZŠ)

Jedná se o interaktivní program, který se zabývá tím, jak působí moderní komunikační technologie a jejich přehnaná konzumace na psychiku nejmenších. Řeší začínající gambling u řady hráčů PC her a hraní agresivních her, které jsou doporučené až od 18+. Zmiňuje nebezpečí vyskakovacích oken a přináší doporučení, jak zabezpečit svůj internetový prohlížeč. V programu se žáci dozví, jaký je doporučený „bezpečný“ čas na ICT a jak v této věci komunikovat s rodiči. Společně s dětmi lektor  hledá alternativy k času strávenému na ICT.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Vztahy a komunikace ve třídě (6. - 7. ročník ZŠ)

Program, který formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskusi a k formulaci vlastních názorům v rámci třídního kolektivu. Hlavním cílem je vést děti k tomu, aby se naučily pomáhat a myslet na druhé bez očekávání odměny. Důležitá je jedinečnost a hodnota každého žáka a jeho následné zapojení do sítě vztahů ve třídě. Tento zážitkový program je vhodnou prevencí šikany.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Zvládneme to spolu? (6. - 7. ročník ZŠ)

Lekce podporuje zdravé vztahy v třídním kolektivu a tím pomáhá předcházení šikany. Skrze interaktivní hry pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, dokázali překonávat kritické momenty a zaměřovali se svoje silné stránky. Žáci poznávají zdravé hranice ve vztazích a objevují činitele, které ještě ovlivnit mohou a které již ne. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a tak je i spoluodpovědný za kvalitu vztahů, které v něm budou.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Předsudky a stereotypy (7. - 9. ročník ZŠ)

Lekce předchází projevům potlačujícím práva menšin a rizikovému chování namířenému proti druhé osobě. Zejména různým formám intolerance, agresivního chování založeném na antisemitismu, rasizmu, extrémismu a xenofobii. Vede žáky v osobní reflexi k práci s emocemi, rozpoznávání přiměřených hranic a pokládá základy prosociálního chování bez předsudků. Lekce se zaměřuje na přiměřený odhad situací, které mohou dospívajícího člověka potkat, pracuje s modelovými situacemi a strategiemi jejich zvládání.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Pít či nepít (7. - 9. ročník ZŠ)

Cílem tohoto interaktivního programu je předat informace o zrádnosti závislosti a ukázat na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Dále je lekce zaměřena na podporu zdravého sebevědomí  dospívajících  a  změnu  postojů  k  alkoholu  jako  k  nebezpečné  návykové  látce, kterou lze požívat s mírou až v dospělosti. Nakonec žáci vytvářejí „vakcínu proti závislosti“, kterou namíchají ze zásad a doporučení, které sami vymýšlejí další mladé lidi. 

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Antisemitismus a holocaust (7. - 9. ročník ZŠ)

Na příkladu holocaustu se žáci interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto jevu samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době. Program obsahuje příběh pamětníka holocaustu a využívá autentické dobové dokumenty včetně originálních video dokumentů.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Přátelství, láska a partnerství (7. - 9. ročník ZŠ)

Program pomáhá mladým lidem podpořit zdravý přístup ke vztahům jak v rodině, tak mezi sebou za pomoci aktivit, her a diskuze. Dětem a dospívajícím v dnešní době chybí pozitivní vzory a motivace ke kvalitním mezilidským vztahům. Program je podporou pro ty děti a mladé lidi, kteří ve svém životě dobré vztahy nezažili. Program zdůrazňuje fakt, že chození mezi chlapci a dívkami začíná přátelstvím. Učí děti, jaké jsou fáze vztahu a základní komunikační techniky.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS (9. ročník ZŠ)

Program informuje mladé lidi o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Lekce směruje k odpovědnosti při navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, sebeúcta, respekt k druhému pohlaví a sexuální zdrženlivost. Cílem je omezení rizikového chování mládeže, počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Tvůj život - tvá volba (prevence HPV) (7. - 9. ročník ZŠ)

Lekce je prevencí rizikového chování v sexuální oblasti, předčasného začátku pohlavního života, náhodných známostí a promiskuity. Záměrem první části lekce je pomoc při vytváření žebříčku životních hodnot a zdravé sebeúcty. Podpora zdravého a bezpečného způsobu života a samostatného rozhodování. Druhá část seznamuje s virem HPV, se třemi základními formami prevence, ale také upevňuje zdravé postoje v oblasti partnerských vztahů.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Nástrahy pornografie (7. - 9. ročník ZŠ)

Lekce pojednává o citlivém, ale velmi aktuálním tématu, které se týká chlapců a dívek na druhém stupni ZŠ. Cílem je seznámit žáky s mýty o pornografii, ukázat rizika vedoucí až k závislosti a také posílit jejich zdravé chování v oblasti intimity.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Smysluplná láska (8. - 9. ročník ZŠ)

Interaktivní program vede účastníky k zodpovědnému přístupu k partnerským vztahům, rozvoji vlastních konstruktivních postojů a uvážlivé volbě partnera.  Vychází z tezí, že trvalý láskyplný partnerský vztah „nepadá z nebe“ tak, že najdeme toho pravého, ale je podmíněn rozhodnutím a správnými postoji a roste systematickým úsilím obou partnerů. Počáteční okouzlení je krásné a důležité, ale pomíjí. O láskyplný vztah musíme pečovat a stojí za to o něj usilovat.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Pravda a lež na internetu (Fake news) (8. - 9. ročník ZŠ)

Manipulace s fakty je na internetu běžně rozšířená. Mladí často nerozumí manipulativním technikám, které se na internetu používají za účelem podvodu, krádeží, dezinformací a zábavy. Program napomáhá rozvoji kritického myšlení na konkrétních příkladech, které mladí lidé znají z internetu (manipulace s fotkami a videi, dezinformace, tzv. šmejdi na internetu). Učí žáky, jak si ověřovat zdroje.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Sexting a kybergrooming (8. - 9. ročník ZŠ)

Program  vede  k  zamyšlení  nad  rozumným  užíváním  sociálních  sítí  a  kyberprostoru   vůbec.  Žáci  budou  seznámeni    s aktuálními fenomény  sexting a kybergrooming a s tím, jakou nesou odpovědnost a potencionální právní následky jejich pachatelé. Jednotlivé aktivity umožní žákům nahlédnout vhodnost či nevhodnost sebeprezentace a sdílení intimních informací či materiálů v prostředí sociálních sítí. Důraz je kladen na oblast tajemství a ochranu svého soukromí.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Netolismus a identita (Insta Identita) (8. - 9. ročník ZŠ)

Lekce se nejen tím, kolik času tráví mladí na sociálních sítích a počítačových hrách na internetu, ale také rizikovým obsahem. Zabývá se tím, proč si lidé snadno berou na internetu nějakou masku.  Vede žáky  k  tomu, aby se pokusili zjistit, na jakém základě stojí jejich identita v rámci jejich virtuálního života v kyberprostoru. Program vede k sebepřijetí, sebeúctě, novodobému hrdinství a odvozování své identity od zdravých základů.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Manipulace - začarovaný kruh (8. - 9. ročník ZŠ)

Zdravé (rovnocenné) mezilidské vztahy jsou založeny na svobodě. Vztah, ve kterém opakovaně dochází k manipulaci, kdy jeden z aktérů nakonec (u)dělá to, co nepovažuje za správné, není zdravý a tedy ani dlouhodobě šťastný. Interaktivní program založený na příkladech ze života cílí k zodpovězení následujících otázek:  Jak rozpoznat manipulaci ve vztahu ?  Jaké mohou být konkrétní způsoby manipulace ve vztazích? Jak čelit manipulativnímu jednání s námi? Jak se chovat a komunikovat, aby druzí měli svobodu volby?

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS (1. - 2. ročník SŠ)

Program informuje mladé lidi o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Lekce směruje k odpovědnosti při navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost,  sebeúcta,  respekt k druhému pohlaví a sexuální zdrženlivost. Cílem je omezení rizikového chování mládeže, počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Tvůj život – tvá volba (prevence HPV) (1. - 2. ročník SŠ)

Lekce je prevencí rizikového chování v sexuální oblasti, předčasného začátku pohlavního života, náhodných známostí a promiskuity. Záměrem první části lekce je pomoc při vytváření žebříčku životních hodnot a zdravé sebeúcty. Podpora zdravého a bezpečného způsobu života a samostatného rozhodování. Druhá část seznamuje s virem HPV, se třemi základními formami prevence, ale také upevňuje zdravé postoje v oblasti partnerských vztahů.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Nástrahy pornografie (1. - 2. ročník SŠ)

Lekce pojednává o citlivém, ale velmi aktuálním tématu, které se týká i chlapců a dívek na SŠ. Cílem je seznámit žáky s mýty o pornografii, ukázat rizika vedoucí až k závislosti a také posílit jejich zdravé chování v oblasti intimity.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Antisemitismus a holocaust (1. - 2. ročník SŠ)

Na příkladu holocaustu se žáci interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto jevu samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době. Program obsahuje příběh pamětníka holocaustu a využívá autentické dobové dokumenty včetně originálních video dokumentů.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Netolismus a identita (Insta Identita) (1. - 2. ročník SŠ)

Lekce se nejen tím, kolik času tráví mladí na sociálních sítích a počítačových hrách na internetu, ale také rizikovým obsahem.  Zabývá se tím, proč si lidé snadno berou na internetu nějakou masku.  Vede žáky k tomu, aby se pokusili zjistit, na jakém základě stojí jejich identita v rámci jejich virtuálního života v kyberprostoru.  Program vede k sebepřijetí, sebeúctě, novodobému hrdinství a odvozování své identity od zdravých základů.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Sexting a kybergrooming (1. - 2. ročník SŠ)

Program vede k zamyšlení nad rozumným užíváním sociálních sítí a kyberprostoru vůbec. Žáci si budou seznámeni s aktuálními fenomény  sexting a kybergrooming a s tím, jakou nesou odpovědnost a potencionální právní následky jejich pachatele. Jednotlivé aktivity umožní žákům nahlédnout vhodnost či nevhodnost sebeprezentace a sdílení intimních informací či materiálů v prostředí sociálních sítí. Důraz je kladen na oblast tajemství a ochranu svého soukromí.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Pravda a lež na internetu (Fake news) (1. - 2. ročník SŠ)

Manipulace s fakty je na internetu běžně rozšířená. Mladí často nerozumí manipulativním technikám, které se na internetu používají za účelem podvodu, krádeží, dezinformací a zábavy. Program napomáhá rozvoji kritického myšlení na konkrétních příkladech, které mladí lidé znají z internetu (manipulace s fotkami a videi, dezinformace, tzv. šmejdi na internetu). Učí žáky, jak si ověřovat zdroje.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Šikana – nemoc vztahů (1. - 2. ročník SŠ)

Program  skrze  interaktivní  hry  pomáhá  žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, dokázali  překonávat  kritické  momenty  a zaměřovali se svoje silné stránky. Dále jsou seznámeni s ukazateli šikany a s její patologií. Lekce klade důraz na to, že každý  člověk  je  součástí  nějakého  kolektivu  a  tak  je  i  spoluodpovědný  za  zdravé  vztahy  v  něm. Během programu jsou žáci povzbuzováni k osobní odvaze, aby včas zasáhli, pokud se setkají s prvotními stádii šikany.  Žáci  se  také  seznámí s postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Poruchy příjmu potravy (PPP) (1. - 4. ročník SŠ)

Program prezentuje jednotlivé poruchy příjmu potravy, příčiny jejich vzniku a jejich následné projevy. Poukazuje na závažnost problematiky PPP, na její charakter závislosti a psychické poruchy i na fakt, že nemalé procento PPP končí smrtí. Dále je cílem seznámit posluchače se způsoby, jak se chovat k někomu, kdo již PPP trpí a ukázat na možnosti, jak dané osobě pomoci. V lekci jsou sdíleny reálné příběhy lidí, na kterých je ukázána záludnost této nemoci. Jelikož si lektor sám dlouhodobě procházel různými formami PPP, bude mluvit z hluboké vlastní zkušenosti a otevřeně se o ní podělí s posluchači.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Smysluplná láska (1. - 2. ročník SŠ)

Interaktivní program vede účastníky k zodpovědnému přístupu k partnerským vztahům, rozvoji vlastních konstruktivních postojů a uvážlivé volbě partnera.  Vychází z tezí, že trvalý láskyplný partnerský vztah „nepadá z nebe“ tak, že najdeme toho pravého, ale je podmíněn rozhodnutím a správnými postoji a roste systematickým úsilím obou partnerů. Počáteční okouzlení je krásné a důležité, ale pomíjí. O láskyplný vztah musíme pečovat a stojí za to o něj usilovat.

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Manipulace - začarovaný kruh (1. - 2. ročník SŠ)

Zdravé (rovnocenné) mezilidské vztahy jsou založeny na svobodě. Vztah, ve kterém opakovaně dochází k manipulaci, kdy jeden z aktérů nakonec (u)dělá to, co nepovažuje za správné, není zdravý a tedy ani dlouhodobě šťastný. Interaktivní program založený na příkladech ze života cílí k zodpovězení následujících otázek:  Jak rozpoznat manipulaci ve vztahu? Jaké mohou být konkrétní způsoby manipulace ve vztazích? Jak čelit manipulativnímu jednání s námi? Jak se chovat a komunikovat, aby druzí měli svobodu volby?

 

^ Zpět na přehled programů

 

 

 

 

Kariérové poradenství (9. třída ZŠ, 4. ročník SŠ + 2.ročníky gymnázií)

Mladí lidé dnes díky internetu mají přístup k záplavě informací o studijních/učebních oborech, jejich náročnosti, souvisejícímu finančnímu ohodnocení a uplatnění na trhu práce. Zároveň mají možnosti vzdělávání a získávání pracovních zkušeností doma i v zahraničí, o kterých se jejich (pra)rodičům mohlo jen zdát. Na druhé straně jsou však dnešní společností stále více orientovanou na individualismus, výkon a úspěch vystaveni tlaku, získat co nejprestižnější a nejlépe placené zaměstnání. Zda je však daná práce bude vnitřně naplňovat a co vše jí případně budou muset obětovat, to se často vnímá jako podružné. Program proto nejprve vybízí k úvaze nad motivací pro hledání „ideální práce“ a zamýšlí se nad pojmy zaměstnání a povolání. Hlavní část programu je pak věnována sebepoznání a vyhodnocení vlastních obdarování a predispozic pro určitý typ či oblast práce, a to formou různých, v praxi používaných osobnostních dotazníků. 

 

^ Zpět na přehled programů