O nás

 

  • Certifikovaný program Úcta k životu byl k 1. 4. 2024 převeden na organizaci Etická a charakterová výchova, z. ú., jejímž zakladatelem je Křesťanská akademie mladých, z. s., která byla 31. 7. 2017 zařazena mezi certifikované poskytovatele programů školské všeobecné primární prevence rizikového chování. 
  • Tým odborně vyškolených lektorů se formou zážitkových aktivit a sebereflexe zaměřuje na zasažení hodnotové roviny žáku. Modelovými situacemi a interaktivními prvky lektoři posilují u žáků nejen vlastní porozumění problematice, ale také praktické dovednosti a zdravé životní postoje.
  • Nabízíme školám dlouhodobý komplexní program, který zahrnuje většinu oblastí v preventivním plánu školy. Jedná se nejen o adiktologická témata, ale také o prevenci šikany, kyberšikanu a skrytá nebezpečí internetu. V neposlední řadě se zaměřujeme na aktuální témata jako např. náboženská netolerance, manipulace sekt, rasismus, xenofobie, extremismus, pohlavně přenosné nemoci a poruchy příjmu potravy. apod.
  • Ve spolupráci se školními metodiky prevence a třídními učiteli rozvíjíme zdravé vztahy v třídních kolektivech. Všechny lekce nabízíme úměrně věku žáků pro oba stupně ZŠ a také pro první dva ročníky středních škol a učilišt. Optimálně prochází lektor s jednou třídou 2-3× ročně jednotlivé lekce preventivního programu.

 

   

Tým lektorů

Jaromír Babka

jbabka@etickavychova.cz

Bc. Přemek Šeděnka

psedenka@etickavychova.cz


Ačkoli jsem vystudoval obor "Angličtina a němčina pro překladatelství a tlumočnictví", hned po konci studia jsem zakotvil v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Celkově již nyní s mládeží pracuji více než 20 let, ať už jako učitel jazyků, spoluorganizátor různých mládežnických akcí nebo vedoucí mládežnických klubů.
Jelikož dnešní mládež se s nástupem sociálních médií a také v důsledku nejrůznějších společenských jevů a událostí jako např. COVID či válka musí vyrovnávat s řadou nových nástrah a negativních jevů, vzrostla potřeba mladé lidi o těchto nástrahách a nebezpečích kvalitně informovat, pomoct jim aktuální úskalí dospívání překonávat a vést je k držení se zdravých zásad a hodnot. Proto jsem vnímal potřebu působit na základních a středních školách jako lektor preventivních a etických programů, s touhou přispět svým dílem k tomu, aby současná mládež uměla nástrahám dnešní doby úspěšně čelit. Má motivace je o to silnější, že jsem svého času jednak sám dlouhodobě bojoval s poruchami příjmu potravy, a zároveň spolu s manželkou vychováváme 3 děti, takže se mne negativní jevy dnešní doby týkají o to víc osobně...

Mgr. Vít Pospíšil

vit.pospisil@etickavychova.cz

Od roku 2012 jsem lektorem preventivních a etických programů. V současné době pracuji v organizaci Etická a charakterová výchova, z.ú. v rámci komplexního programu Úcta k životu. Zároveň jsem působil 10 let jako metodik školní prevence na základní škole v Hradci Králové. V roce 2014 jsem dokončil specializační studium pro metodiky školní prevence a v roce 2019 obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové. Mládeži jsem se věnoval také ve volném čase jako trenér florbalu či jako vedoucí volnočasového klubu, aktuálně pak jak vedoucí skautského oddílu.

Mgr. Miriam Paszová

mpaszova@etickavychova.cz

Věnuji se především programům série Dědictví českého národa v rámci organizace KAM, z. s. Jedná se o oblast témat, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty.

Bližší popis programů najdete na webu duchovnidedictvi.cz.

Mám cca 20letou zkušenost s prací s mládeží v neziskové sféře. Absolvovala jsem několik kurzů pro lektory a mentory lektorů. Díky programům Duchovního dědictví si mohou mladí lidé uvědomit a utřídit základní životní hodnoty člověka, jako je úcta, láska, odpuštění, pravda, svoboda.
 

Mgr. Tereza Šimiková

tsimikova@etickavychova.cz

Pracovala jsem v nízkoprahovém zařízení pro mládež (IQ Roma servis v Brně), lektorovala jsem preventivní programy proti anorexii a bulimii na školách v Moravskoslezském kraji a dětem a mládeži se věnuji jako Sociální pedagog již od roku 2006 v rámci Komunitního centra Mojská v Českém Těšíně. (kcmojska.cz)
Nyní se zaměřuji také na programy Duchovního dědictví pod záštitou organizace Etická výchova, z. ú.
Podrobnější informace k těmto programům najdete na webu: www.duchovnidedictvi.cz

Kateřina Babková

kbabkova@etickavychova.cz

Radomír Palacký DiS.

rpalacky@etickavychova.cz

Drahoslava Stehlíková DiS.

dstehlikova@etickavychova.cz

V oblasti prevence jako lektorka působím přes 15 let. Převážně se zaměřuji na prevenci sexuálně rizikového chování, prevenci kouření a alkoholismu, prevenci šikany, dále na etická témata, které mohou pomoct k rozvoji charakteru.

Bc. Klára Kouřilová

kkourilova@etickavychova.cz

Radek Hejret

radek.hejret@seznam.cz

Jana Hlávková

jhlavkova@etickavychova.cz

Jana Hlávková je dlouholetou lektorkou preventivních programů a programů duchovního dědictví. Působí ve školách od roku 2008 a za tu dobu oslovila několik desítek škol a okolo 30 tisíc žáků na základních a středních školách především s programy o antisemitismu a holocaustu, doprovázená 4 pěmětníky z Moravskoslezského kraje.
Také organizovala a organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s místními církvemi, židovskou obcí v Ostravě, městskými knihovnami. Pořádala "kulaté stoly" v Ostravě v rámci prevence rasismu, xenofobie a antisemitismu ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě.
Od února 2010 pracovala jako lektor a koordinátor vzdělávacích projektů Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, z.s. (ICEJ ČR).

Jan Kučera

jkucera@etickavychova.cz

V roce 2018 jsem začal pracovat v projektu MAP na podporu škol. Díky této práci jsem měl možnost seznámit se se situací ve školách a zárověň i školy podpořit v jejich potřebách. Mezi nimi byly i preventivní progarmy. Díky tomu jsem poznal organizaci KAM, z.s., pod kterou jsem začal od roku 2022 pracovat jako lektor. V současné době procházím terapeutickým výcvikem a v roce 2024 jsem dokončil specializační studium metodika prevence.

   

 

 

Kontaktní údaje

 

 

 

 

  • Etická a charakterová výchova, z. ú.
  • Emila Pajurka 142
  • 739 11, Frýdlant nad Ostravicí
  • IČO: 286 31 650

  

Doklad o certifikaci

 

Certifikovaný program Úcta k životu byl k 1. 4. 2024 převeden na organizaci Etická a charakterová výchova, z. ú., jejímž zakladatelem je Křesťanská akademie mladých, z. s., která byla 31. 7. 2017 zařazena mezi certifikované poskytovatele programů školské všeobecné primární prevence rizikového chování. 

file-479

file-486