O nás

 

  • Od 31. 7. 2017 je Křesťanská akademie mladých, z.s. zařazena mezi certifikované poskytovatele programů školské všeobecné primární prevence rizikového chování.
  • Tým odborně vyškolených lektorů se formou zážitkových aktivit a sebereflexe zaměřuje na zasažení hodnotové roviny žáku. Modelovými situacemi a interaktivními prvky lektoři posilují u žáků nejen vlastní porozumění problematice, ale také praktické dovednosti a zdravé životní postoje.
  • Nabízíme školám dlouhodobý komplexní program, který zahrnuje většinu oblastí v preventivním plánu školy. Jedná se nejen o adiktologická témata, ale také o prevenci šikany, kyberšikanu a skrytá nebezpečí internetu. V neposlední řadě se zaměřujeme na aktuální témata jako např. náboženská netolerance, manipulace sekt, rasismus, xenofobie, extremismus, pohlavně přenosné nemoci a poruchy příjmu potravy. apod.
  • Ve spolupráci se školními metodiky prevence a třídními učiteli rozvíjíme zdravé vztahy v třídních kolektivech. Všechny lekce nabízíme úměrně věku žáků pro oba stupně ZŠ a také pro první dva ročníky středních škol a učilišt. Optimálně prochází lektor s jednou třídou 2-3× ročně jednotlivé lekce preventivního programu.

 

   

Tým lektorů

Mgr. Vít Pospíšil

vpospisil@kam.cz

Bc. Přemek Šeděnka

psedenka@kam.cz

Drahoslava Stehlíková DiS.

dstehlikova@kam.cz

Radomír Palacký DiS.

rpalacky@kam.cz

Mgr. Jana Rozehnalová

jrozehnalova@kam.cz

Bc. Klára Kouřilová

kkourilova@kam.cz

Radek Hejret

rhejret@kam.cz

Mgr. Jana Klodová

jklodova@kam.cz

Mgr. Jana Řezníčková

jreznickova@kam.cz

   Kontaktní údaje-


  • Křesťanská akademie mladých, z.s.
  • Emila Pajurka 142
  • 739 11, Frýdlant nad Ostravicí

  

Doklad o certifikaci


Od 31. 7. 2017 je Křesťanská akademie mladých, z.s. zařazena mezi certifikované poskytovatele programů školské všeobecné primární prevence rizikového chování.

file-479

file-486